6 eigenschappen voor succesvolle strategie-executie

Een briljante strategie bedenken, een gat in de markt vinden of een geweldige innovatie kan je in één keer een geweldige positie geven in de markt. Dat uitbouwen of consolideren blijkt voor veel organisaties lastig. Onderzoek wijst uit dat het probleem vaak ligt in de strategie-executie. Ofwel het consistent uitvoeren van de uitgezette strategische lijnen.

Oplossingen worden dan gezocht in het aanpassen van de organisatiestructuur, in kostenbesparingen of in het aanpassen van het beloningssysteem.

Maar dat zijn nu juist niet de oplossingen voor het onderliggende probleem. Het onderliggende probleem is namelijk vaak te vinden in de besturing van de organisatie. Het gaat dan om de beschikbaarheid van informatie en het helder beleggen van verantwoordelijkheden.

Organisaties die het goed doen als het gaat om het consistent uitvoeren van de strategie blijken overeenkomende eigenschappen te hebben. Adviesbureau Booz & Company inventariseerde er 17.

6 belangrijke eigenschappen

De 6 belangrijkste zijn:

  1. Iedereen in de organisatie heeft helder voor welke beslissingen en acties hij of zij verantwoordelijk is. Wat ik zie is dat management of medewerkers zich niet bewust zijn van hun exacte verantwoordelijkheid. Dat impliciet van elkaar wordt aangenomen dat een ieder weet wat de eigen verantwoordelijkheden en grenzen zijn. Of dat er ooit afspraken zijn gemaakt, die nooit meer zijn aangepast, hoewel de omstandigheden wel zijn gewijzigd. De oplossing in dergelijke gevallen is met elkaar in gesprek te gaan. Expliciet maken wat de verantwoordelijkheden zijn, welke besluiten mogen worden genomen en welke informatie daarvoor nodig is. En iedere keer als er wijzigingen zijn in de manier van werken of de organisatiestructuur de afspraken herijken.

 

  1. Belangrijke informatie over het concurrentieveld wordt onmiddellijk gedeeld met de top van de organisatie. Bij kleinere organisaties is dit zelden een probleem. In de profitsector staat er vaak een directeur-grootaandeelhouder aan het roer die zicht heeft op de hele operatie, veel contact heeft met zijn klanten en zijn concurrenten kent. In kleinere maatschappelijke organisaties geldt hetzelfde voor de directeur-bestuurder. Wordt de organisatie groter en complexer dan zie ik dat de top verder van de operatie komt te staan. In dat type organisatie komt het inderdaad voor dat actuele en accurate marktinformatie ontbreekt. De oplossing ligt in het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie, waar de top zich meer op de grote strategische lijnen kan concentreren en zich minder met tactische besluitvorming hoeft bezig te houden.

 

  1. Besluiten worden laag in de organisatie genomen en niet door hogere managementlagen herzien. Dat is een trend die goed past bij deze tijd. Medewerkers zijn vaak hoog opgeleid, hebben steeds vaker de beschikking over alle relevante informatie en kunnen als beste beoordelen welk besluit genomen moet worden. Als een (hogere) manager zich daar nog eens mee gaat bemoeien neemt de kwaliteit van de besluitvorming niet toe. Integendeel soms.

 

  1. Informatie wordt probleemloos gedeeld met en door de hele organisatie, zonder rekening te houden met afdelingsstructuren of andere beperkingen. Hier zie ik toch nog veel organisaties mee worstelen. Dat heeft te maken met het denken in silo’s en vasthouden aan bestaande structuren. Is een organisatie meer naar buiten gericht, wordt er procesmatig en/of in netwerken gewerkt, dan is er vaak een grotere bereidheid om informatie te delen met collega’s.

 

  1. Mensen op de werkvloer beschikken over de informatie die nodig is om de gevolgen van hun dagdagelijkse keuzes te begrijpen. Dat sluit aan bij de onder 3 gesignaleerde trends. En bij de nog steeds toenemende graad van automatisering, de opkomst van ‘big data’ en business intelligence instrumenten. Tezamen zorgen zij er voor dat alle relevante stuurinformatie aanwezig is op de werkvloer.

   Strategie-executie: medewerkers beschikken over alle relevante informatie
   Medewerkers kunnen zelf als beste beoordelen welk besluit moet worden genomen

 

  1. Lijnmanagers én medewerkers hebben toegang tot de prestatie-indicatoren en kengetallen die het succes van hun werk weergeven. Er is heel veel informatie aanwezig in systemen tegenwoordig. Organisaties die zich concentreren op het beperkt aantal zaken die het verschil maken en de informatie daarover beschikbaar stellen aan de medewerkers leveren vaak de beste prestaties. Zeker als dat wordt gecombineerd met een heldere communicatie over de beslissingsbevoegdheid.

 

Wat te doen als je niet uitblinkt in strategie-executie?

Organisaties die niet uitblinken in strategie-executie halen in de regel hun plannen en targets niet. Ze zijn teveel gefocust op de dagelijkse problemen, te weinig bezig met verbeteren en leren en nemen vaak ook te weinig tijd voor reflectie.

Zomaar de 6 hiervoor genoemde eigenschappen introduceren is nog geen garantie voor succes. Daarvoor is eerst een analyse nodig om de onderliggende patronen in beeld te krijgen.

De beste manier om dat te doen is gesprekken voeren dwars door de organisatie heen en op verschillende niveaus. Niet alleen met managers, maar juist ook met andere medewerkers.

Dat levert al snel een beeld waar de pijn zit. Met die informatie kun je dan een gericht transformatie- of verbeterplan opstellen. Een plan dat de oplossing zoekt in een samenhangende aanpak waarin informatie delen en verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid toedelen eerst een plaats krijgen en waarin vervolgens wordt gezocht naar een daarop aansluitende organisatiestructuur en een passend belonings- en motivatiesysteem.

Vooral gaat het erom om managers en medewerkers mee te nemen en de tijd en gelegenheid te geven om te leren.

Dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. Oude manieren van denken, oude overtuigingen en oude manieren van werken verander je niet zomaar. Ze waren immers ooit heel nuttig. Daar moet je gericht aan werken.

Maar dat is wel de moeite waard. Want stel je eens voor dat jouw organisatie gaat horen bij de minderheid van bedrijven die zijn strategie wel uitvoert.

Wat zou dat betekenen voor de motivatie van medewerkers, voor de manier waarop processen worden uitgevoerd, voor de wijze waarop wordt samengewerkt met andere partijen, voor de klanttevredenheid en voor de winstgevendheid?

Gerelateerde berichten:

 • Bertan Veldhuijzen van Zanten schreef:

  Goed stuk! Veel bedrijven hebben een omzetprobleem en geen kostenprobleem. De organisatie moet de weg vinden om hun product weer succesvol in de markt te zetten. Hoger management doet ondertussen haar stinkende best om de organisatie uit te dunnen. Die trend moet worden doorbroken. Delen van informatie is de weg.

 • >
  Scroll naar boven