Governance

  • Productiviteit met meer dan 100% verbeteren? Focus op integriteit

    Integriteit is hot. Woningcorporaties die uit de bocht vliegen, wethouders die opstappen, een bekende advocaat die voor het leven geschrapt wordt en een premier die wordt beschuldigd van kiezersbedrog. Het zijn maar enkele voorbeelden uit de media van de afgelopen weken waarin integriteit een dominante rol speelt. De nadruk in al die berichten ligt op het gebrek aan integriteit. Er is ook een andere kant van de integriteitsmedaille. Wist je, dat de productiviteitswinst als gevolg van focus op integriteit enorm kan zijn? Het gaat niet om 10% of zo. Nee, het gaat om percentages van 100% tot 500% meer output zonder dat er meer input voor nodig is. Dat heb ik niet zelf bedacht. Emiritus hoogleraar Michael C. Jensen van Harvard Business School heeft dat uitgezocht.

    Gerelateerde berichten:

  • Hoe regelzucht de kosten van visitaties voor woningcorporaties omhoog jaagt

    Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties die worden aangestuurd op het snijvlak van publieke en ondernemingsprincipes. Zij hebben als belangrijke taak om te voorzien in betaalbare en passende huisvesting voor met name lager inkomens en bijzondere doelgroepen. De sector heeft door in de media breed uitgemeten incidenten nogal onder het vergrootglas gelegen de afgelopen jaren. Om het maatschappelijk vertrouwen te bevorderen en ook terug te winnen is in de Aedes Code en de Governance code voor woningcorporaties onder meer opgenomen dat iedere corporatie zich één maal in de vier jaar laat visiteren. Dat visiteren moet volgens die zelfde codes „extern, onafhankelijk en gezaghebbend” worden georganiseerd. In die wijze van organiseren zit nu de pijn. Er is een stichting in het leven geroepen om het visiteren in goede banen te leiden. Deze Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en de ontwikkeling van de visitatiemethodiek. Maar zoals wel vaker lijkt ook deze organisatie zich meer dan waar te willen maken. Het effect daarvan in de praktijk: afscherming van de markt voor bureaus die visitaties willen aanbieden, extra kosten voor zowel corporaties als de bureaus die de visitaties aanbieden, bureaucratische procedures, regelzucht en uiteindelijk de vraag of deze extra lasten zullen leiden tot kwalitatief betere visitaties.

    Gerelateerde berichten: