Masterclass ‘Hoe maak je een strategiekaart’

Volg deze masterclass en leer hoe je een STRATEGIEKAART maakt die strategisch succes verzekert

Tijdens deze masterclass leer je

 • Strategische thema's te identificeren die zorgen voor focuseen rode draad en het afbreken van heilige huisjes.
 • Hoe je inzicht krijgt in de echt belangrijke strategische doelstellingen voor jouw organisatie.
 • Welke essentiële vragen je stelt om het financiële, klant, interne processen en leren & groei potentieel te ontdekken.
 • De rol van strategische initiatieven te begrijpen en hoe je de meest impactvolle detecteert.
 • Hoe je de rest van de organisatie motiveert en betrekt door met behulp van de strategiekaart communicatie over de strategie te faciliteren.

Hoe vertel je het verhaal van de strategie?

Het simpele antwoord: met een strategiekaart.

Het doel van de strategiekaart is om het gat te overbruggen tussen de vaak in globale termen geformuleerde strategie en de specifieke doelen die nodig zijn om richting te geven aan de organisatie. Wanneer een strategiekaart goed is opgesteld vertelt het voor alle betrokkenen in de organisatie, van directie tot medewerker, op een begrijpelijke manier het verhaal van de strategie. Pas je de strategiekaart goed toe, dan creëer je focus, betere communicatie en als gevolg daarvan effectieve strategie-executie en prestatieverbetering in jouw organisatie.

Waarom deze masterclass volgen?

Het concept van de strategiekaart is eenvoudig en krachtig. Het goed toepassen vraagt echter om oefening. En dat is precies wat je doet tijdens deze masterclass. Oefenen.
In een kleine groep leer je:

 • Hoe je de juiste strategische thema's er uit pikt.
 • Hoe je door precies de goede vragen te stellen samenhang aanbrengt.
 • Wat je kunt doen wanneer het proces om de strategiekaart samen te stellen stagneert.
 • Hoe je de verleiding kunt weerstaan allerlei bijzaken tot hoofdzaak te promoveren en hoe je een strategiekaart compact houdt.
 • Wanneer je een strategiekaart aanpast of bijstelt

De masterclass is opgebouwd uit korte inleidingen. Je gaat vervolgens aan de slag met door de deelnemers zelf ingebrachte strategische vraagstukken. Je krijgt gerichte feedback en praktische tips van Gert van den Burg. Hij begeleidde al tientallen organisaties bij het opstellen van strategiekaarten.

Aan het einde van de dag weet je precies waar je op moet letten wanneer je de strategiekaart toepast in jouw eigen organisatie en hoe je dat doet.

Voor wie?

De masterclass ‘Hoe maak je een strategiekaart’ is speciaal ontwikkeld voor directieleden, managers en professionals die in een zeer kort tijdsbestek willen leren hoe een strategiekaart richting geeft aan het strategisch succes van hun organisatie.

Het volgen van deze masterclass levert je zeker voordeel op indien je werkzaam bent in een van de volgende functies:

 • Algemeen directeur
 • Commercieel directeur
 • Financieel directeur
 • Operationeel directeur
 • Concern of business controller
 • Manager HR
 • Strategisch beleidsmedewerker

Wat heb je aan de strategiekaart in de praktijk?

 • Het maakt de de communicatie over de strategie veel eenvoudiger. Je hebt deze overzichtelijk op op een visuele manier inzichtelijk op één A4 voor alle betrokken managers en medewerkers. Iedereen kan snel zien waar hij of zij bijdraagt aan de strategie en voor welke strategische doelstellingen zij en hun team verantwoordelijk zijn.
 • Doordat de strategie helder en gefocust is, wordt het eenvoudiger om vast te stellen of nieuwe beslissingen daarbij passen. En ook is gaande de rit snel vast te stellen waar de pijn zit.
 • Tijdens het opstellen van een strategiekaart raken directie en/of management diepgaand met elkaar in gesprek over de keuzes die gemaakt worden. Niet zelden leidt dat tot beter begrip voor de verschillende standpunten en zienswijzen en verbetert de onderlinge communicatie.
 • Doordat de strategiekaart leesbaar is voor managers en medewerkers wordt het makkelijker om er over te praten. En dat helpt het weer om draagvlak voor de uitvoering te krijgen.
 • Strategiekaarten zijn snel aan te passen. Als de omgeving of concurrentie verandert moet de organisatie daar in zijn strategie op anticiperen. Opkomende strategieën kunnen snel worden vertaald naar de strategiekaart.
 • Strategiekaarten helpen om de gesprekken tussen managers van operationele details naar strategisch niveau te tillen waardoor meer wordt geconcentreerd op de zaken die echt van belang zijn.
 • In het budgetproces helpt de strategiekaart om keuzes te maken en budgetten te alloceren aan initiatieven die het meest bijdragen aan de realiseren van de strategie.
 • Strategiekaarten helpen ook om focus aan te brengen in de prestatiemeting. Door daar vervolgens op te sturen verbeteren de prestaties en resultaten van de organisatie.

Eerstvolgende masterclass

Op dit moment is er nog geen nieuwe masterclass gepland. Laat je mailadres hieronder achter om op de hoogte te blijven.

>
Scroll naar boven