Advies Activity Based Costing

Wat kunnen wij met Activity Based Costing voor jou betekenen?

Wij hebben Activity Based Costing/Management-projecten (ABC/M) begeleid in zowel grote als kleine organisaties en kunnen met onze ervaring je behoeden voor valkuilen en de invoering versnellen.

Wij kunnen je verder helpen met:

  • een snelle doorlichting van het huidige kostprijssysteem;
  • een kort onderzoek naar de toepasbaarheid van Activity Based Costing (ABC) in jouw organisatie;
  • het inrichten, managen en uitvoeren van een ABC/M-project;
  • het begeleiden van jouw medewerkers bij de toepassing van Activity Based Costing;
  • het begeleiden van de selectie van een ABC-tool;
  • het trainen van jouw medewerkers in de methode van ABC/M.

Activity Based Costing is meer dan een kostprijsmethode

Activity Based Costing: meer dan een kostprijsmethode
Meer dan een kostprijsmethode

Activity Based Costing is een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om kostprijzen te bepalen. In de oorsprong was het een reactie op het vooral in Amerika populaire direct costing, dat niet langer voldeed omdat de indirecte kosten te grof werden verdeeld over de kostendragers.

In Nederland waar veel werd gewerkt met kostenverdeelstaten zagen veel bedrijfseconomen in het begin het nut niet in van Activity Based Costing. De opgeleverde kostprijzen weken in veel gevallen niet veel af van wat al was berekend met een kostenverdeelstaat.

De successen in Amerika leverden een stroom van publicaties op die uitwezen dat Activity Based Costing inzichten kan opleveren:

  • inzicht in kosten en winst naar klant, geografische regio, distributiekanaal, product en dienst;
  • inzicht in kosten en toegevoegde waarde van activiteiten;
  • inzicht in mogelijkheden om de kosten te verlagen, voornamelijk door het elemineren of goedkoper uitvoeren van activiteiten;
  • inzicht in de mogelijkheden om processen compleet te herontwerpen.

Deze ‘ruimere’ opvatting wordt door sommige auteurs ook wel aangeduid als Activity Based Management (ABM).

Inmiddels kent ABC/M ook in Nederland vele succesvolle implementaties.

Een recente ontwikkeling is dat de informatie uit ABM-projecten toepassing vindt in LEAN-projecten.

De Activity Based Costing-praktijk is weerbarstig

Activity Based Costing: weerbarstige praktijk
Activity Based Costing: weerbarstige praktijk

Eenvoudig is het invoeren van een Activity Based Costing-systeem niet. Het is soms lastig om te bepalen met welke diepgang activiteiten te analyseren. Ook wordt regelmatig gestart met een te groot aandachtsgebied. In veel situaties is het verstandig ervaring op te doen in een beperkt pilotproject en deze ervaring te gebruiken in vervolgprojecten.

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om informatie te verzamelen bij de verdeelsleutels voor het toedelen van de kosten naar activiteiten of kostenobjecten. Soms is het verstandig andere verdeelsleutels te zoeken en in andere situaties is het nuttig om extra tijd in het meten en verzamelen van gegevens te stoppen.

Ook blijkt het vaak lastig het kostenmodel beheersbaar te houden. Met de komst van gespecialiseerde Activity Based Costing software is het modelonderhoud veel eenvoudiger maar moeten nieuwe vaardigheden worden geleerd.

En dan zijn er nog de vragen die in bijna elke kostprijsproject naar voren komen: nemen wij alle kosten mee? Wat doen we met de kosten van het centrale management? Rekenen we kapitaalkosten toe?

Misschien wel de meest cruciale vraag is: hoe maken we het management eigenaar van het ABC/M-project? Zij moet zorgen dat de juiste informatie wordt geleverd om het model in te richten en moet vervolgens met de uitkomsten aan de slag.

Training volgen?

Wil je een training op maat of onze open inschrijftraining volgen? Lees dan verder op training Activity Based Costing.

Veel gestelde vragen over ABC

Wil je meer weten over ABC? Lees dan ook onze pagina met veel gestelde vragen: FAQ – Activity Based Costing

>
Scroll naar boven