Strategie-executie

Haal je de strategie niet en vallen de resultaten tegen?

Er zijn relatief weinig organisaties die consistent hun strategie uitvoeren. Dat komt omdat er een kloof bestaat tussen de strategieformulering en de uitvoering daarvan. Een geïntegreerd managementsysteem waarin beide componenten met elkaar worden verbonden biedt uitkomst.

De belangrijkste reden waarom organisaties hun strategie niet halen en daardoor ook niet de beoogde resultaten is dat onvoldoende tijd wordt vrijgemaakt voor het geïntegreerd ontwikkelen, bewaken en uitvoeren van strategie en operatie.
Pas wanneer een managementsysteem wordt geïntroduceerd waarin dit proces wordt geregeld komt daar verandering in.

Strategie-executie met een consistent managementsysteem

Een dergelijk managementsysteem heeft de volgende kenmerken:

  1. Het integreert strategie en operatie
  2. Er is een coördinatiemechanisme die de gelijktijdige uitvoering van strategische thema’s en actieplannen regelt
  3. Voor die coördinatie van de strategie-uitvoering wordt het Office of Strategy Management geïntroduceerd
  4. De cyclus van Plan – Do – Check – Act is geïntegreerd in het systeem.
  5. Strategiekaarten en balanced scorecards komen uit de verf als instrument voor zowel strategie-executie als prestatieverbetering
  6. Het systeem is gericht op leren, groeien en continu verbeteren
  7. Het managementsysteem houdt rekening met de dynamiek in de omgeving.
  8. De nadruk ligt op het organiseren en focus aanbrengen en in mindere mate op de organisatiestructuur.
  9. In de manier van organiseren wordt expliciet tijd vrij gemaakt om de effectiviteit van de strategie te evalueren.
Strategie-executie: een managementsysteem voor prestatieverbetering
Stappen in het managementproces

En lijkt dit allemaal wat ingewikkeld, begin dan met het allerbelangrijkste: zorg dat iedere manager en medewerker heldere en meetbare doelen heeft die bijdragen aan het gezamenlijke doel.

We gaan een potje voetballen. Maar we halen de doelen weg. Dan blijft er weinig over. De vaardigheden om de bal naar een medespeler te spelen blijven gelijk, alleen leidt het nergens toe. Het gezamenlijke doel van een organisatie is winnen, scoren. Maar hoe scoor je zonder doelen?
Marc Lammers in Flow – van Goed naar Goud

Denk je er aan om een dergelijk managementsysteem op te tuigen en wil je een keer klankborden? Neem dan contact op via het contactformulier:

>
Scroll naar boven