Performance management

Hoe wij jouw performance management kunnen verbeteren

Wij ondersteunen jou met het invoeren of verbeteren van jouw performance management. Bijvoorbeeld door:

 • Een snelle doorlichting van het performance management systeem. Uitkomst een beknopte analyse aangevuld met praktische adviezen
 • Project- en changemanagement van een performance management project.
 • Ondersteunen van doelformulering op organisatie en individueel niveau.
 • Ontwikkelen en implementeren van strategiekaarten en balanced scorecards.
 • Definiëren van stuurinformatie.
 • Vertalen van de performance management methode naar het individuele niveau.
 • Coachen en trainen van management en medewerkers.

Wat is performance management?

Performance management is de lijm tussen strategie en uitvoering. Het is het hulpmiddel dat helpt te bepalen of de strategie juist wordt uitgevoerd en dat inzicht geeft in de wijze waarop de uitvoering plaats heeft.

De definitie van performance management kent drie belangrijke elementen:

 1. het is een methode om de uitvoering van de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprestaties te meten en op elkaar af te stemmen;
 2. het is het vermogen om prestatiemaatstaven te verzamelen en op grond daarvan beslissingen te nemen om de strategie te realiseren;
 3. het bevat een raamwerk om verbeterinitiatieven te volgen en beoordelen.

Performance management raakt alle niveaus van de organisatie, van de top tot de man of vrouw op de werkvloer. Op strategisch niveau wordt vaak gewerkt met zogenaamde strategy maps (strategiekaart) en balanced scorecards. Op individueel niveau met persoonlijke scorecards.

Performance management vraagt om een heldere strategie, die gedragen wordt door de organisatie.

Daar op aansluitend is een besturingsvisie nodig en een organisatiestructuur die aansluit op besturingsvisie en strategie.

Dan komt de informatie aan de orde die nodig is om de voortgang en de prestaties te beoordelen.

Om de informatie tijdig op te leveren is een goede infrastructuur en een regelcyclus noodzakelijk.

Om te verbeteren dienen medewerkers te beschikken over vaardigheden om de aangeboden informatie te analyseren en verbeteringen door te voeren.

Pas wanneer al deze elementen op elkaar aan sluiten is er daadwerkelijk sprake van een werkend performance management systeem.

Heb je een goed functionerend performance management systeem?

meetbare doelen
meetbare doelen

Teruglopende resultaten en verlies aan focus zijn symptomen van een slecht functionerend performance management systeem. Onderliggende oorzaken zijn:

 • Er zijn geen meetbare doelen die de bedrijfsstrategie weerspiegelen
 • Individuele werknemers hebben geen meetbare doelen die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelen
 • Medewerkers en managers hebben onvoldoende inzicht hoever ze zijn met de realisatie van hun doelen.
 • Een gebrek aan informatie om tijdig bij te sturen.
 • Onvoldoende kennis en capaciteit om daadwerkelijk in te grijpen en bij te sturen.
>
Scroll naar boven