De essentie van een missie in twee woorden

Het komt nogal eens voor dat het formuleren van een missie als een verplicht nummer wordt gezien in het kader van het formuleren van een nieuwe strategie. Het vaststellen van zo’n situatie is niet zo moeilijk. Bijna niemand in de organisaties waar dit speelt is namelijk in staat de kern van de missie kort en bondig te formuleren.

Elementen van een missie

Een missie in de context van strategie geeft het bestaansrecht van een organisatie weer. Datgene wat het wil bijdragen aan de omgeving. Het woord is afgeleid uit het Latijn van „missio”, wat voor zending staat.
In de literatuur voor strategisch management wordt aangegeven dat de missie informatie geeft over het huidige en toekomstige werkterrein van de organisatie,  in termen van producten, markten en geografisch werkgebied. Verder zou informatie moeten worden gegeven over de betekenis van de organisatie voor belanghebbenden, de zogenaamde stakeholders. Ook zouden de belangrijkste normen, waarden en overtuigingen (criteria) aan bod moeten komen alsook op hoog abstractieniveau de ambitie en intentie.

In het volgende plaatje zijn deze vijf elementen samengebracht rond de kern van de missie.

Missie: de kern en elementen
Figuur: de missie bestaat uit kern en vijf elementen

De essentie er uit halen

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het korte tijd populair geweest complete boekwerkjes uit te geven over de missie van een organisatie. Zelf kreeg ik in die tijd, ik werkte voor een groot adviesbureau, ook een dergelijk boekje uitgereikt. Een project van de maatschapvoorzitter zelf, waar veel tijd in is gaan zitten. Ik ben het vol interesse in gaan lezen, maar heb het nooit volledig uit gelezen. Het was allemaal mooi geformuleerd, maar het raakte me niet. En het was lastig de essentie er uit te halen.

En die essentie daar draait het nu juist om bij een missie: hoe raakt het in een paar woorden mensen. Op een manier dat ze het ook kunnen reproduceren. Mijn stelling is dat de essentie van een missie in minder dan vijf woorden kan worden weergegeven.

Voorbeelden van missies in essentie

Een paar voorbeelden van missies in essentie:

  • een deurwaarderskantoor: nakomen van afspraken;
  • een woningcorporatie: wonen op maat;
  • een ziekenhuis: leveren van hoogwaardige patiëntenzorg;
  • een sociale dienst: stimuleren van de zelfredzaamheid.

Wanneer ik nader inzoom op de gegeven voorbeelden vallen een paar zaken op:

  1. iedere missie zegt in de kern iets over zowel het bestaansrecht van de organisatie als ook over het effect op de belangrijkste groep stakeholders;
  2. de kern van iedere missie bestaat uit twee woorden: een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. De essentie van een missie is derhalve in twee woorden weer te geven. De rest is aankleding.

Rode draad

Waarom is het benoemen van de essentie in een missie zo belangrijk? Omdat dit de kern is van de rode draad die terugkomt wat in alles wat er op volgt: het verwoorden van de visie, strategie, strategische doelstellingen, kernactiviteiten en acties. En dan helpt het wanneer iedere keer weer in een paar woorden kan worden teruggegrepen op het bestaansrecht van de organisatie.

Natuurlijk is het goed om de context waarin de missie is verwoord weer te geven. En in een strategisch plan mogen best de vijf eerder genoemde elementen uit de theorie worden weergegeven. Ook dat werkt verhelderend. Toch draait het uiteindelijk maar om één ding: hoe gaat een missie leven? Het gaat leven als het mensen raakt. En ze vervolgens in staat zijn de essentie in weinig woorden weer te geven. Twee woorden kunnen dan genoeg zijn.

Gerelateerde berichten:

  • […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door frankbruining, Gert van den Burg. Gert van den Burg heeft gezegd: De essentie van een missie in twee woorden. Nieuw blogartikel http://bit.ly/9qU2Nn […]

  • >
    Scroll naar boven