Hoe regelzucht de kosten van visitaties voor woningcorporaties omhoog jaagt

Woningcorporaties hebben zich verplicht om één maal per vier jaar een zogenaamde visitatie uit te laten voeren. Om dat in goede banen te leiden is een onafhankelijke stichting in het leven geroepen. Maar zoals wel vaker lijkt ook deze organisatie zich meer dan waar te willen maken. Het effect daarvan in de praktijk: afscherming van de markt voor bureaus die visitaties willen aanbieden, extra kosten voor zowel corporaties als de bureaus die de visitaties aanbieden, bureaucratische procedures, regelzucht en uiteindelijk de vraag of deze extra lasten zullen leiden tot kwalitatief betere visitaties.

Hoe regelzucht de kosten van visitaties voor woningcorporaties omhoog jaagt Lees verder »