Zingeving in organisaties

Zingeving in organisaties

Zingeving of spiritualiteit in organisaties is in opkomst. Onlangs is zelfs aan Nyenrode Business Universiteit een bijzondere leerstoel business spiritualiteit opgericht.

Wat is zingeving?

Zingeving: bewustworden van waarden
Bewustworden van waarden

Zingeving is het proces van bewustworden. En dan gaat het vooral om het bewustworden van de diepste waarden die we belangrijk vinden. In veel organisaties bestaat er wel een lijstje met belangrijke waarden. Het in alle aspecten echt leven naar deze waarden komt in onze beleving nog heel weinig voor. Sterker, in veel organisaties regeert de angst en leven mensen naar de waarden van anderen. De keuze voor het leven naar eigen waarden is de weg van de passie en van het hart. Als eenmaal die weg wordt ingeslagen is een organisatie op weg naar echte zingeving.

Is zingeving zweverig?

Werken aan zingeving en spiritualiteit is bepaald niet zweverig. Het is werken op twee sporen: het ene spoor is de weg van het (her)definiëren van de missie, identiteit van de organisatie en kernwaarden als bijvoorbeeld plezier, vrijheid, openheid, betrouwbaarheid. Dat is het werken op een meer abstract niveau, waarin de persoonlijke beleving een belangrijke rol speelt. Werken aan zingeving en spiritualiteit krijgt pas echt waarde als het leidt tot aantoonbare resultaten in de omgeving, dat is het concrete spoor. De kunst is beide aspecten op een evenwichtige manier aandacht te geven.

Kost zingeving alleen maar tijd en geld?

Wanneer een organisatie echt de “diepte” in gaat, zal zingeving leiden tot een veel grotere mate van effectiviteit. Als mensen zich bewust worden van wat hun echt drijft, kunnen ze niet anders dan hun energie volledig richten op de activiteiten die er echt toe doen. Dat kan leiden tot verrassende effecten. Het zou kunnen betekenen dat in een vrij korte periode fundamentele keuzes worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld te leveren producten en diensten, klanten en de wijze waarop deze worden bediend. Ook de manier waarop invulling wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de manier waarop medewerkers zich onderling en naar buiten gedragen kunnen aan de orde komen. Een organisatie die echt met zingeving aan de slag gaat moet niet gek opkijken als binnen een periode van twee jaar werknemers die zich niet meer thuisvoelen afscheid nemen en dat daar als vanzelf anderen voor terugkomen.

Waar aan wordt gewerkt in een proces van zingeving?

Dat is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van organisatie en medewerkers. Mogelijkheden zijn:

  • Werken aan leiderschapsontwikkeling
  • Werken aan strategie-ontwikkeling
  • Werken aan cultuurtransformatie
  • Werken aan de (onderlinge) communicatie
  • Werken aan de bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei van leiders, managers en andere sleutelfiguren door middel van individuele coaching
  • Werken aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking door middel van teamcoaching

Hoe lang duurt een proces van zingeving?

Dat is afhankelijk van het resultaat wat je wilt bereiken. De keuze voor zingeving en spiritualiteit is een fundamentele keuze. Het is een keuze voor kwaliteit in het leven en een keuze voor ontwikkeling en groei. Aangezien geen mens of organisatie ooit uitontwikkeld is, is de keuze voor zingeving een keuze voor onbepaalde tijd.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen mijlpalen of meetmomenten zijn.

Is zingeving iets voor een bepaald type organisatie?

Zingeving is geschikt voor alle typen organisaties. Commercieel of non-profit maakt in principe niets uit. Belangrijker is dat de top van de organisatie bewust kiest voor zingeving en de tijd er voor vrij maakt. Die zelfde top kiest met zingeving voor het loslaten van zekerheden, voor het echt ruimte geven aan medewerkers, voor authenciteit en voor creativiteit.

Hoe ondersteunt CFO Consult zingeving en spiritualiteit in organisaties?

De visie van CFO Consult is dat de ontwikkeling van organisaties uiteindelijk van binnenuit dient te komen. Onze begeleiding is er op gericht sleutelfunctionarissen binnen jouw organisatie te begeleiden naar het niveau waar ze aan toe zijn. Door hun voorbeeldgedrag en verhoogd bewustzijn brengen deze sleutelfunctionarissen vervolgens zelf het proces van zingeving in de organisatie op gang en begeleiden zelf hun medewerkers.

Het is onmogelijk iemand te begeleiden naar een ontwikkelingsniveau waar hij zelf niet aan toe is. Daarom werkt CFO Consult in zingevingsprocessen samen met een aantal hooggekwalificeerde Nederlandse en Vlaamse coaches die zelf op het vlak van spirituele groei, zingeving en betekenisgeving al forse stappen hebben gezet. Deze coaches zijn in staat precies in te schatten aan welke groeistap je toe bent en beschikken over de vaardigheden om je daar in te begeleiden.

Hoe kan ik kennismaken met de werkwijze van CFO Consult?

Je kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Wij verkennen dan samen waar jij en jouw organisatie in de ontwikkeling staan. Naar aanleiding van dat gesprek kunnen wij desgewenst een voorstel doen voor het begeleiden van het proces van zingeving in jouw organisatie.

Een mogelijkheid is ook op maat een kennismakingsworkshop van één of twee dagen voor uw organisatie te organiseren. In deze workshop maak je kennis met onze werkwijze en word je vooral aan het denken en werken gezet. Vooraf bepalen we samen de accenten van de workshop, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de abstracte en meer concrete aspecten van zingeving. Boven alles staat tijdens de workshop het werken vanuit passie en het hart en het maken van de eerste stappen naar het loslaten van de angst.

Gerelateerde artikelen

Business spiritualiteit: wat is dat?
Boekbespreking: “een gouden kans” van Guust Verpaalen

>
Scroll naar boven