Scan besturing en bedrijfsvoering

Snel inzicht in de status van de besturing en bedrijfsvoering van uw corporatie

Scan besturing en bedrijfsvoering

Volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting zijn enkele van de grootste problemen van woningcorporaties:

 • een onduidelijk werkdomein;
 • de bedrijfsvoering is niet op orde;
 • de kwaliteit van de informatie is gebrekkig;
 • het intern toezicht is te veel op afstand en heeft ondeugdelijke rolopvatting

Kunt u aan uw interne en externe toezichthouders verantwoorden hoe u scoort op deze factoren?
Heeft u een duidelijk beeld op welke punten u nog kunt verbeteren en hoe en wanneer u dit gaat doen?

Is het antwoord op één van deze vragen nee, dan biedt onze scan ‘besturing, bedrijfsvoering en informatiehuishouding’ uitkomst.

Snel inzicht aan de hand van negen thema’s

Onze scan geeft op basis van negen thema’s inzicht hoe u scoort ten opzichte van best practices en waar uw concrete verbetermogelijkheden liggen. Deze thema’s zijn:

 1. missie, kernwaarden en strategie;
 2. visie op sturing en control, managementstijl en communicatie;
 3. organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur;
 4. business intelligence inclusief de onderliggende ICT-systemen en de stuur- en verantwoordingsinformatie
 5. boundaries (de grenzen waarbinnen de organisatie zich beweegt, zowel strategisch op het niveau van kerntaken en werkdomeinen als meer operationeel in de vorm van gedragscodes en –klokkenluidersregelingen;
 6. het planning- en beheersingsinstrumentarium dat wordt ingezet
 7. de organisatie van de control- en de controllersfunctie;
 8. de organisatie van de corporatie governance en de interne controle;
 9. de inrichting van de communicatie en beheer van de voornoemde thema’s.

Bij elke van de genoemde thema’s benoemen wij op grond van onze analyse concrete verbeterpunten en plaatsen deze in samenspraak met u in een verbeteragenda waaraan een tijdsplanning en verantwoordelijke functionarissen zijn verbonden.

Uw voordelen

 • In een korte doorlooptijd van circa vier weken krijgt u inzicht hoe professioneel de besturing en bedrijfsvoering van uw organisatie is ingericht en waar uw verbetermogelijkheden liggen.
 • U krijgt een expert-oordeel van professionals die naast functionele kennis ook de volkshuisvestelijke processen kennen vanuit hun rollen als adviseur èn toezichthouder.
 • U ontvangt een rapportage die gericht is op de kern van de zaak en die uitmondt in een concrete verbeteragenda.
 • Met de uitkomsten van het onderzoek kunt u direct zelf aan de slag. U heeft een “spoorboekje” aan de hand waarvan u de verbeteringen kunt sturen en volgen.
 • U kunt uw toezichthouders op basis van een onafhankelijke en extern oordeel informeren over de mate waarin uw besturing en bedrijfsvoering beheerst en wat uw maatregelen zijn om deze aspecten verder te professionaliseren.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over deze scan? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 – 426 83 99. Wij nemen contact met u op wanneer u onderstaande gegevens invult:

Reacties en vragen zijn van harte welkom.
 • Vul jouw naam in
 • Vul hier jouw mailadres in
 • Telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • Schrijf hier jouw vraag of opmerking.
 • Vink dit veld aan. We weten dan dat je geen robot bent.