Woningcorporaties

Woningcorporaties: wij helpen de besturing en bedrijfsvoering verbeteren

CFO Consult ondersteunt woningcorporaties met het verbeteren van de besturing en bedrijfsvoering. Wij kennen de sector als adviseur, visitator en toezichthouder. En weten wat het betekent om als maatschappelijke organisatie te opereren in omgeving waarin huurders, zorginstellingen, gemeenten en collega-corporaties ieder hun eigen belangen hebben.

Diensten waarmee wij woningcorporaties ondersteunen zijn onder andere:

  • begeleiden van het opstellen van een nieuw ondernemingsplan;
  • invoeren van een balanced scorecard;
  • inrichten en professionaliseren van de controlfunctie;
  • doorlichten van de besturing, beheersing en informatiehuishouding;
  • professionaliseren van de corporatie governance;
  • beheersbaar maken van de bedrijfslasten op basis van activity based costing;
  • begeleiden van workshops;
  • verzorgen van de op de sector afgestemde trainingen balanced scorecard en financieel management voor non-financials.

Lees over onze scan voor het doorlichten van de besturing en bedrijfsvoering van woningcorporaties
Lees over de training balanced scorecard voor woningcorporaties

Lees over onze training strategiekaart en balanced scorecard voor woningcorporaties