Hoe regelzucht de kosten van visitaties voor woningcorporaties omhoog jaagt

Woningcorporaties hebben zich verplicht om één maal per vier jaar een zogenaamde visitatie uit te laten voeren. Om dat in goede banen te leiden is een onafhankelijke stichting in het leven geroepen. Maar zoals wel vaker lijkt ook deze organisatie zich meer dan waar te willen maken. Het effect daarvan in de praktijk: afscherming van de markt voor bureaus die visitaties willen aanbieden, extra kosten voor zowel corporaties als de bureaus die de visitaties aanbieden, bureaucratische procedures, regelzucht en uiteindelijk de vraag of deze extra lasten zullen leiden tot kwalitatief betere visitaties.

Boekbespreking “een gouden kans” van Guust Verpaalen

„Een gouden kans” is de beschrijving van het persoonlijke ontwikkelingsproces van Verpaalen. Nog niet zo lang geleden bekleedde hij topposities bij sigarettenfabrikant Philip Morris. In zijn boek beschrijft Verpaalen hoe hij als leider bewust de tijd nam voor reflectie en ontwikkeling. Hij deed dat in een verdiepingsgroep die driemaal per jaar meerdere dagen bij elkaar kwam. Daarmee koos hij voor bewustzijnsontwikkeling en maakte contact met zijn levensmissie. En hij kon niet anders dan daar consequenties uit trekken, namelijk zijn vertrouwde omgeving bij Philip Morris verlaten.
Verpaalen schreef het boek vanuit het hart. Bedoeld om anderen aan het denken te zetten en ook hen in contact te brengen met hun eigen levensmissie.

Waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard (2)

In dit vervolgartikel wordt een tweede reden besproken waarom managers soms moeite hebben met de balanced scorecard. Zichtbaar wordt welke managers functioneren en welke niet. Wie zijn afspraken nakomt en wie niet. En of er wordt bijgestuurd. Dan komt het aan op leiderschap. Kiest het management voor ontwikkeling, strategierealisatie en prestatieverbetering? Of blijft het hangen in oude gedragspatronen?

>
Scroll naar top